Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY používání systému pro optimalizaci a tvorbu nářezových plánů eRozrys DŘEVOOBCHOD K&C

 


1. Obecná ustanovení

 1. Systém optimalizace eRozrys DŘEVOOBCHOD K&C je navržen pro zadávání zakázek týkajících se dělení plošného materiálu a olepování hran. Je účinně využíván v oblasti truhlářské výroby k vytváření nářezových plánů, jejich optimalizaci, hrubým výpočtům spotřeby materiálu a odhadům cen.
   
 2. Systém řízení objednávky, informace o materiálech, jejich cen a parametrů, která je provedena optimalizací je vedena v systému společnosti DŘEVOOBCHOD K&C Karlovy Vary. Technické parametry řezání, hranění či jiné služby technicky zabezpečuje smluvní partner v nářezovém centru společnosti.
   
 3. Následující pokyny stanovují základní směrnice pro používání webového systému eRozrys DŘEVOOBCHOD K&C, dále jen eRozrys.

 

2. Pravidla používání systému

 1. Optimalizační systém eRozrys může používat pouze registrovaný zákazník.
   
 2. Při registraci do systému eRozrys zákazník prohlašuje, že si přečetl tyto obchodní podmínky využívání webového optimalizačního systému eRozrys a přijímá je.
   
 3. Optimalizace je prováděna za předpokladu řádného vyplnění on-line formuláře, který je dostupný pod ikonou "Zadat zakázku na dílce". K dosažení správného vyplnění formuláře mohou být využity informace poskytované v sekci "Nápověda". Tento krok končí stisknutím tlačítka "Uložit zakázku", což způsobí zaznamenání zakázky do databáze, dostupné pod ikonou "Moje objednávky". Klient je oprávněn následně využít funkci "Upravit" k provádění úprav na jednotlivých zakázkách a to do chvíle objednání.
   
 4. Pokud je zákazník přesvědčen, že zakázka je zcela specifikována, má možnost předat zakázku k optimalizaci prostřednictvím ikony "Poslat k optimalizaci".
   
 5. Optimalizace objednávky vždy generuje automatické potvrzení elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci.
   
 6. Po dokončení optimalizace (kdy je stav zakázky označen jako "Optimalizováno") má zákazník opět možnost upravit zakázku použitím ikony "Upravit".
   
 7. Zákazník může provádět úpravy na optimalizovaných zakázkách až do fáze, kdy rozhodne potvrdit objednávku pomocí tlačítka "Objednat".
   
 8. Poté, co je optimalizovaná zakázka odeslána k výrobě (za pomocí ikony "Objednat"), bude její stav změněn na "Odeslaná výroba". Objednáním – odesláním do výroby potvrzuje uživatel správnost zadaných údajů v objednávce a nese plnou odpovědnost za všechny související skutečnosti.
   
 9. Po odeslání zakázky do výroby (kliknutím na ikonu „Objednat“) obdrží zákazník potvrzující e-mail, který může obsahovat také detaily objednávky jako přílohu. Standardní termín dokončení výroby je do 6 pracovních dnů. Pokud dojde k prodloužení dodacího termínu (například z důvodu nedostupnosti materiálu nebo jiných nepředvídatelných okolností), bude zodpovědný pracovník kontaktovat zákazníka buď e-mailem nebo telefonicky a informovat jej o novém navrhovaném termínu dodání. Pokud zákazník s novým termínem nesouhlasí, má možnost zrušit zakázku tím, že zašle e-mail nebo provede zrušení osobně na prodejně do 24 hodin od okamžiku kontaktu se zodpovědným pracovníkem. 

 

3. Ostatní ustanovení

 1. Zákazník nese plnou zodpovědnost za objednávky zadávané prostřednictvím svého účtu a zavazuje se k úhradě veškerých nákladů spojených s provedením těchto objednávek.
   
 2. Zákazník nese plnou odpovědnost za poskytnuté údaje, včetně vybraného materiálu, zvolených hran a jejich parametrů, rozměrů délky a šířky dílců, počtu kusů a určení směru (orientace) vzoru nebo otvoru.
   
 3. Registrovaní zákazníci mají neomezený přístup k optimalizačnímu systému. Optimalizační výsledky, které jsou generovány v internetovém systému eRozrys, mohou být realizovány pouze v nářezových centrech společnosti DŘEVOOBCHOD K&C Karlovy Vary a.s. nebo v pobočkách, které jsou uvedeny v systému, nebo na ně byl zákazník přímo odkázán.
   
 4. Všechny informace zadané do systému a provedené optimalizace jsou systematicky zaznamenávány a jsou k dispozici k analýze pro administrátory systému eRozrys.
   
 5. V případě, že registrovaný uživatel si vytváří pouze optimalizace bez následných realizací, má administrátor systému právo zrušit přístup do systému nebo tuto optimalizaci zpoplatnit a to až do výše 500 Kč / strana.
   
 6. Správce systému eRozrys si vyhrazuje právo odmítnout zpracování a výrobu zakázky bez nutnosti uvádění důvodu.
   
 7. Všechny doprovodné služby, jako je stohování, určení palet, balení, dopravy aj. mohou být dodavatelem po předchozím upozornění změněny.

 

4. Platební podmínky​​

 1. Platba bude prováděna v režimu nastavených parametrů odběratele / dodavatel, tedy společností DŘEVOOBCHOD K&C Karlovy Vary a.s., pokud není dohodnuto jinak, nebo hotově u nářezového centra při převzetí zakázky. V případě uzavřené Rámcové smlouvy se platba řídí touto smlouvou.
   
 2. Ceny vygenerované systémem eRozrys je cenou obsahující DPH.
   
 3. Ceny vytvořené optimalizačním systémem jsou cenami za standardní zpracování plošných materiálů nabízených v systému. Standardním zpracováním je myšleno – rovný řez, olepování ABS hranami, celoplošné zdvojení materiálu. Ceny za jakékoli další výrobní operace se naceňují individuálně pracovníkem dodavatele služby.
   
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo upravit cenu vytvořenou systémem eRozrys, tato cena však musí být před realizací zakázky dohodnuta.
   
 5. Po převzetí zpracovaného materiálu zákazníkem (objednatelem) již dodavatel (zpracovatel) nenese žádnou zodpovědnost za jakákoli mechanická poškození (škrábance, odštípnuté lamino atd.).